ВЪПРОСНИК ЗА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

І.ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ХРАНИ

1.Име на фирмата, стопанисваща обекта

2.Адрес на управление на фирмата

3.Материално отговорно лице/М.О.Л./

4.БУЛСТАТ /ЕИК/ на фирмата

5.Лице за контакт, телефон за връзка, Е-мейл

ІІ.ДАННИ ЗА САМИЯ ОБЕКТ

1.Вид и наименование на обекта.

2.Адрес на обекта

3.Вид на сградата

4.С колко и какви помещения разполага /опишете подробно/,кътове за предварителна обработка,
за какви групи храни, брой мивки

5.Как /от какво/ са изградени подове, стени, тавани, прозорци, врати, технологично
оборудване

6.Технологично оборудване на обекта-опишете подробно брой и вид хладилни
съоръжения/хладилници, фризери/, какво ще се съхранява в тях, топлинни съоръжения/котлони,
печки, конвектомат, фурни,микровълнови, тостери,пицарки и др

7.Избройте групите храни/ястия/, които се предлагат в обекта.-избройте и опишете подробно
ястията-супи, аламинути, готвени ястия, кухненски десерти, напитки и др.

8.Приготвените ястия се сервират веднага или се съхраняват и претоплят и как се извършва
това/наличие на Бен Мари/

9.Извършва ли се приготвяне на кухненски десерти и ако да-опишете къде и как се извършва това

10.Обектът разполага ли с отделен вход за зареждане ,вход за персонала и вход за клиенти ,стая
или кът за преобличане на персонала
/опишете/

11.Зареждането с храни със собствен транспорт ли се извършва или с транспорт на доставчика,
хладилен ли е този транспорт?/опишете/

12.Вашите коментари или въпроси

13.Адрес, на който да се изпрати системата за самоконтрол по куриер с наложен платеж, име на
получателя, телефон за връзка