За мен

Здравейте!

Аз съм д-р Буряна Григорова-ветеринарен лекар с  многогодишен опит като инспектор  в системата на контрол на  храните.

При изготвянето на системи за самоконтрол и НАССР системи , залагам на добро познаване на националното и европейското законодателство в областта на безопасността на храните, дългогодишния си опит и не на последно място на убедеността си, че ясните и добре формулирани правила са и по-лесни за изпълнение и работят ефективно.Ненужно подробните и утежнени с десетки инструкции и процедури системи за самоконтрол, ги правят трудни за възприемане и още по-трудни за прилагане.В същото време се старая системите да обхващат всички аспекти на безопасността на храните и промени на действащото законодателство в тази област.И всичко това на разумни цени, изпълнено в кратки срокове!